WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także wnioski z monitorowania karier studentów i absolwentów.

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia reguluje Zarządzenie nr 34/23 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Uczelni zostały wprowadzone procedury, określone w Zarządzeniu nr 35/23 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia jakości kształcenia.

GREMIA WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

 1. dr Monika Stanaszek - Dziekan, jako przewodniczący,
 2. mgr Renata Hołowiak - Prodziekan,
 3. mgr Monika Kamieniecka - Prodziekan,
 4. dr Łukasz Rogowski - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus i ECTS
 5. dr n. med. Jolanta Bielawska - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i Położnictwa, nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo
 6. dr Katarzyna Lisowska - Kierownik zakładu Fizjoterapii, nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Fizjoterapia
 7. dr Zygmunt Sawicki - nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Zdrowie publiczne,
 8. dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesiki - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Dietetyka,
 9. mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska - nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo,
 10. mgr Dorota Cieciak - nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Położnictwo,
 11. mgr Łukasz Gruba - nauczyciel akademicki, przedstawiciel kierunku Ratownictwo medyczne,
 12. mgr Wanda Hurej - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych,
 13. Aleksandra Binkowska - przedstawiciel studentów kierunku Położnictwo,
 14. Aleksandra Cymbalak - przedstawiciel studentów kierunku Dietetyka,
 15. Katarzyna Czajkowska - przedstawiciel studentów kierunku Fizjoterapia,
 16. Klaudia Piekarczyk - przedstawiciel studentów kierunku Ratownictwo medyczne,
 17. Jolanta Woźniak - przedstawiciel studentów kierunku Zdrowie publiczne,
 18. Aleksandra Żelazna - przedstawiciel studentów kierunku Pielęgniarstwo.

ZESPÓŁ DS. KSZTAŁCENIA:

 1. dr Monika Stanaszek – Dziekan, przewodnicząca
 2. mgr Renata Hołowiak – Prodziekan
 3. mgr Monika Kamieniecka – Prodziekan
 4. dr n. med. Jolanta Bielawska – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i Położnictwa
 5. dr Katarzyna Lisowska – Kierownik Zakładu Fizjoterapii
 6. dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego
 7. mgr Elżbieta Bukowska – Kierownik Dziekanatu

KOMISJE PROGRAMOWE

Komisja Programowa dla kierunku Dietetyka:

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – przewodniczący, nauczyciel akademicki
 2. mgr inż. Kamila Ślusarczyk – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. dr Małgorzata Jusiakowska-Piputa – nauczyciel akademicki
 4. mgr Marzena Witek – interesariusz zewnętrzny
 5. Wojciech Karol – student I roku
 6. Agata Majewska – studentka II roku
 7. Patryk Grabiec – student III roku

Komisja Programowa na kierunku Fizjoterapia:

 1. dr Grzegorz Konieczny – przewodniczący, nauczyciel akademicki
 2. dr Barbara Cieślik – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. dr Monika Sobolak – nauczyciel akademicki
 4. dr Łukasz Rogowski – nauczyciel akademicki
 5. mgr Anna Czapulak-Jabłońska – nauczyciel akademicki
 6. mgr Arkadiusz Gdula – interesariusz zewnętrzny
 7. Julia Bocheńska – studentka I roku
 8. Jakub Stanek – student II roku
 9. Oliwia Serwińska – studentka III roku
 10. Filip Wołek – student IV roku
 11. Paula Szylar – studentka V roku

Komisja Programowa na kierunku Pielęgniarstwo:

 1. dr n. med. Joanna Żółtańska – przewodnicząca, nauczyciel akademicki
 2. mgr Anna Filipienko – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk – nauczyciel akademicki
 4. dr hab. Izabela Wróblewska – nauczyciel akademicki
 5. mgr Beata Łabowicz – interesariusz zewnętrzny
 6. Magdalena Modrzejewska – studentka I roku, studia pierwszego stopnia
 7. Aleksandra Wolska – studentka II roku, studia pierwszego stopnia
 8. Olimpia Bajdowska – studentka III roku, studia pierwszego stopnia
 9. Dalia Koch – studentka I roku, studia II stopnia
 10. Anna Kosiewicz – studentka II roku, studia drugiego stopnia

Komisja Programowa na kierunku Położnictwo:

 1. mgr Anna Santorowska – przewodnicząca, nauczyciel akademicki
 2. mgr Daria Marchwat – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. mgr Iwona Kowalik – nauczyciel akademicki
 4. mgr Agata Szocińska – interesariusz zewnętrzny
 5. Violetta Brasuń – studentka I roku
 6. Kinga Merwińska – studentka II roku

Komisja Programowa na kierunku Ratownictwo Medyczne:

 1. dr Aleksandra Wysowska – przewodnicząca, nauczyciel akademicki
 2. mgr Mariusz Trela – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek – nauczyciel akademicki
 4. mgr Jakub Adamiak – interesariusz zewnętrzny
 5. Daria Muc – studentka I roku
 6. Zuzanna Szyderska – studentka II roku
 7. Jakub Cegiełka – student III roku

Komisja Programowa na kierunku Zdrowie Publiczne:

 1. dr Grażyna Sondel – przewodnicząca, nauczyciel akademicki
 2. dr Renata Myrna-Bekas – sekretarz, nauczyciel akademicki
 3. mgr Kamil Nowak – nauczyciel akademicki
 4. mgr Katarzyna Traczuk-Bernat – interesariusz zewnętrzny
 5. Aleksander Ostropolski – student I roku
 6. Dominika Ślazyk – studentka II roku