Harmonogram realizacji praktyk

Harmonogram realizacji praktyk

 

Terminy praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

Dietetyka - studia stacjonarne, pierwszego stopnia:

1 rok: 

2 semestr - 225 h - 27.06.2024 - 04.09.2024

                    100 h - Praktyka wstępna w szpitalu lub innym zakładzie opieki stacjonarnej 

                    125 h - Praktyka w sekcji żywienia 

2 rok:

3 semestr - 125 h - 02.01.2024 - 21.01.2024

                    125 h - Praktyka w poradni dietetycznej / poradni diabetologicznej 

4 semestr - 175 h - 27.06.204 - 04.09.2024

                    100 h - Praktyka w szpitalu dziecięcym 

                      50 h - Praktyka w placówkach oświatowo-wychowawczych

                      25 h - Praktyka z technologii potraw

3 rok:

5 semestr - 75 h - 08.01.2024 - 19.01.2024

                    75 h - Praktyka w poradni gastroenterologicznej

6 semestr - 150 h - 24.04.2024 - 17.05.2024

                    150 h - Praktyka w szpitalu dla dorosłych