Konsultacje opiekuna praktyk

Konsultacje opiekuna praktyk

UCZELNIANNY OPIEKUN PRAKTYK
mgr Marzena Witek
e-mail: marzena.witek@collegiumwitelona.pl

 

Konsultacje uczelnianego opiekuna praktyk w roku akademickim 2023/2024 semestr letni:

1) 14.03.2024 - od 13.30 do 15.00 w A344

2) 27.03.2024 - od 13.30 do 15.00 w A344

3) 04.04.2024 - od 18.45 do 20.15 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj 

4) 24.04.2024 - od 17.00 do 18.30 w A344

5) 29.04.2024 - od 18.45 do 20.15 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj 

6) 11.05.2024 - od 13.30 do 15.00 w A344

7) 16.05.2024 - od 18.45 do 20.15 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj 

8) 23.05.2024 - od 15.15 do 16.45 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj

9) 23.05.2024 - od 17.00 do 18.30 w A344

10) 08.06.2024 - od 15.30 do 17.00 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj

11) 11.06.2024 - od 17.00 do 18.30 w A344

12) 19.06.2024 - od 18.45 do 20.15 online, https://meet.google.com/hvg-gspj-pmx , hasło: sdyf7oj

 

Konsultacje uczelnianego opiekuna praktyk w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy:

1) 02.10.2023 - od 15.15 do 16.45 w A344

2) 17.11.2023 - od 15.15 do 16.45 w A344

3) 22.11.2023 - od 13.15 do 14.45 w A344

4) 29.11.2023 - od 17.00 do 18.30 w A344

5) 05.01.2024 - od 13.30 do 15.00 w A344

konsultacje online:

1) 26.10.2023 -  od 13.30 do 15.00; https://meet.google.com/tsm-dwej-xqq ; hasło: zflne6o  

2) 11.12.2023 - od 17.00 do 18.30; https://meet.google.com/tsm-dwej-xqq ; hasło: zflne6o 

3) 21.12.2023 - od 18.45 do 20.15; https://meet.google.com/tsm-dwej-xqq ; hasło: zflne6o