Harmonogram realizacji praktyk

Harmonogram realizacji praktyk

 

Terminy praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

Pielęgniarstwo - studia stacjonarne, pierwszego stopnia:

1 rok:

2 semestr - 120 h - 27.06.2024 - 04.09.2024

                    120 h - Podstawy pielęgniarstwa

2 rok:

3 semestr - 160 h - 19.12.2023 - 19.01.2024

                      80 h - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

                      80 h - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

4 semestr - 360 h - 27.06.2024 - 04.09.2024

                    160 h - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

                      80 h - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

                      80 h - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

                      40 h - Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

3 rok:

5 semestr - 140 h - 20.12.2023 - 19.01.2024

                      60 h - Podstawowa opieka zdrowotna

                      80 h - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

6 semestr - 420 h - 04.04.2024 - 12.06.2024

                    100 h - Podstawowa opieka zdrowotna

                      80 h - Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

                      80 h - Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

                      80 h - Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

                      40 h - Opieka paliatywna

                      40 h - Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej