Obrony

Obrony

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON

Załączniki do INFORMACJI - dotyczy wszystkich kierunków:

Prace dyplomowe można oprawiać na terenie Uczelni w punkcie KSERO, budynek C:

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ - druk do przekazania promotorowi pracy dyplomowej na dwa semestry przed ukończeniem studiów

 

KIERUNEK DIETETYKA

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i egzaminów dyplomowych
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych
HARMONOGRAM OBRON 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych

HARMONOGRAM OBRON - PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA 
Egzamin praktyczny 
Egzamin teoretyczny

HARMONOGRAM OBRON - PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA 
Egzamin praktyczny 
Egzamin teoretyczny

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY - OGÓLNA WIEDZA STUDIOWANEGO KIERUNKU
Pielęgniarstwo I stopnia
Pielęgniarstwo II stopnia

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Pielęgniarstwo I stopnia 
Pielęgniarstwo II stopnia

 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych

HARMONOGRAM OBRON
Egzamin praktyczny
Egzamin teoretyczny

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunku  Ratownictwo Medyczne
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych

HARMONOGRAM OBRON
Egzamin praktyczny
Egzamin teoretyczny

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunku Fizjoterapia
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych

HARMONOGRAM OBRON
Egzamin praktyczny
Egzamin teoretyczny

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY EGZAMINACYJNEJ CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

Zarządzenie Rektora w sprawie prac i egzaminów dyplomowych
Zarządzenie w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych

HARMONOGRAM OBRON
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ