Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do zgłoszenia indywidualnej praktyki zawodowej:

1. Podanie do Opiekuna praktyk - praktyka indywidualnie organizowana

2. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej (drukować dwustronnie):

1 rok 2 semestr

Praktyka w szpitalnym oddziale ratunkowym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

 

2 rok 3 semestr

Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej 

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka na oddziale chirurgicznym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej 

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka w szpitalnym oddziale ratunkowym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej 

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

 

2 rok 4 semestr

Praktyka u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka w oddziale urazowo - ortopedycznym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka na oddziale kardiologicznym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

 

3 rok 5 semestr

Praktyka na oddziale neurologicznym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Praktyka na oddziale pediatrycznym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

 

3 rok 6 semestr

Praktyka na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Sprawozdanie z praktyki zawodowej