Harmonogram realizacji praktyk

Harmonogram realizacji praktyk

 

Terminy praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

Pielęgniarstwo - studia stacjonarne, drugiego stopnia:

1 rok:

1 semestr - 40 h - 21.12.2023 - 19.01.2024 (w dni wolne od zajęć dydaktycznych)

                    20 h - Zarządzanie w pielęgniarstwie

                    20 h - Podstawowa opieka zdrowotna

2 semestr - 80 h - 27.06.2024 - 04.09.2024 

                    40 h - Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej

                    40 h - Pracownia endoskopowa 

2 rok:

3 semestr - 80 h - 04.12.2023 - 19.01.2024 (w dni wolne od zajęć dydaktycznych)

                    40 h - Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

                    40 h - Opieka onkologiczna