Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Wykaz podmiotów leczniczych z którymi uczelnia ma podpisane porozumienie:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy; ul. Iwaszkiewicza 5; 59-220 Legnica 

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod marką "Szpital św. Łukasza w Bolesławcu"; ul. Jeleniogórska 4; 59-700 Bolesławiec 

3. "Miedziowe Centrum Zdrowia" S. A.; ul. M. Skłodowskiej - Curie 66; 59-301 Lubin 

4. Regionalne Centrum Zdrowia; ul. Gen. Józefa Bema 5-6; 59-300 Lubin 

5. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi; ul. Szpitalna 9; 59-500 Złotoryja

6. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi; ul. Hoża 11; 59-500 Złotoryja

7. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu; ul. Lubańska 11-12; 59-900 Zgorzelec

8. Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu; ul. Klasztorna 20; 59-241 Legnickie Pole

9. Podstawowa Opieka Zdrowotna i Rehabilitacja "LEG-MEDICAL" Hurej i Juszczak s.c.; ul. Klonowa 5A; 59-220 Legnica

10. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu; ul. Benedyktynów 4; 59-241 Legnickie Pole

11. Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu; ul. Klasztorna 20; 59-241 Legnickie Pole

12. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.; ul. Szpitalna 3; 59-400 Jawor

13. Centrum Medyczne w Legnicy; ul. Libana 7; 59-220 Legnica

14. Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach; Piotrowice 113; 59-424 Męcinka

15. Centrum Usług Medycznych Marconi Medica; ul. Wrocławska 50; 58-100 Świdnica

 

Praktyki zawodowe powinny być realizowane w podmiotach leczniczych i na oddziałach tych jednostek, których nazwa modułu praktyki zawodowej jest zgodna z zakresem kształcenia praktycznego w danym toku studiów co daje możliwość wypracowania efektów uczenia się przypisanych do danego modułu co zawarte zostało to w karcie przebiegu praktyki zawodowej oraz dzienniku praktyki zawodowej.

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH:

- 2 semestr - Podstawy pielęgniarstwa (120h) - praktyki mogą być realizowane w oddziałach internistycznych o profilu: kardiologicznym, diabetologicznym, endokrynologicznym, nefrologicznym, gastroenterologicznym, w oddziale neurologii, chirurgii ogólnej i chirurgii  onkologicznej, urologicznej, w oddziale neurochirurgii, ortopedii, geriatrycznym oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych.

- 3 semestr - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (80h) - oddziały neurologiczne, neurochirurgiczne, rehabilitacji neurologicznej  dla dorosłych.

- 3 semestr (80h) i 4 semestr (80h) - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wszystkie oddziały internistyczne dla dorosłych, np.: oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii, kardiologii.

- 4 semestr - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (160h) - wszystkie oddziały chirurgiczne ogólne i profilowane dla dorosłych, np. chirurgia ogólna, neurochirurgia, ortopedia, traumatologia, urologia.

- 4 semestr - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (80h) - praktyki powinny być realizowane w oddziałach pediatrycznych o profilu zachowawczym lub chirurgicznym.

- 4 semestr - Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (40h) - oddziały położnicze, ginekologiczne, sale porodowe, oddziały noworodkowe.

- 5 semestr (60h) i 6 semestr (100h) - Podstawowa Opieka Zdrowotna  - praktyki powinny być realizowane tylko w tych podmiotach, które w swoim zakresie realizują świadczenia typu Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Nie realizują świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki: Przychodnie Specjalistyczne („przyszpitalne”- np.- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej), DPS, Sanepid, ZOL, izba przyjęć, SOR, ZRM, NPL  -  nie można tam realizować praktyk z POZ.

- 6 semestr - Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (80h) -  oddziały geriatryczne, oddziały internistyczne dla dorosłych.

- 6 semestr - Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej (40h) - praktyki powinny być realizowane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym; Długoterminowej Opiece Pielęgniarskiej.

- 6 semestr - Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (80h) - praktyki powinny być realizowane w oddziałach  psychiatrycznych otwartych i zamkniętych dla dorosłych.

- 6 semestr - Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (80h) - na oddziałach i pododdziałach intensywnej terapii dla dorosłych, szpitalne oddziały ratunkowe – sale OIOM to oddziały intensywnej opieki medycznej

- 6 semestr - Opieka Paliatywna (40h) - praktyki powinny być realizowane w oddziałach opieki paliatywnej i hospicjach dla osób dorosłych.