Harmonogram realizacji praktyk

Harmonogram realizacji praktyk

 

Terminy praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne, pierwszego stopnia:

1 rok:

2 semestr - 218 h - 27.06.2024 - 04.09.2024

                    168 h - Praktyka w szpitalnym oddziale ratunkowym

                      50 h - Praktyka u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego

2 rok:

3 semestr - 210 h - 08.12.2023 - 19.01.2024

                    100 h - Praktyka w szpitalnym oddziale ratunkowym

                      60 h - Praktyka na oddziale chirurgicznym

                      50 h - Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych

4 semestr - 268 h - 27.06.2024 - 04.09.2024

                    168 h - Praktyka u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego

                      50 h - Praktyka w oddziale urazowo-ortopedycznym

                      50 h - Praktyka w oddziale kardiologicznym

3 rok:

5 semestr - 100 h - 04.01.2024 - 19.01.2024

                      50 h - Praktyka na oddziale neurologicznym

                      50 h - Praktyka na oddziale pediatrycznym

6 semestr - 164 h - 16.05.2024 - 12.06.2024

                    164 h - Praktyka na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii