Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Informujemy, że na kierunkach Położnictwo i Pielęgniarstwo studia pierwszego oraz drugiego stopnia  obowiązują dzienniki zajęć praktycznych.  Do obowiązków studenta należy wydrukowanie dziennika na bieżący semestr ze stroną tytułową oraz stałe posiadanie go na zajęciach celem ich zaliczenia.  Dziennik należy wydrukować dwustronnie. Po zakończonym semestrze dzienniki należy w wyznaczonym terminie złożyć w dziekanacie. 

 

Kierunek Pielęgniarstwo

Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia - 2023/2024

Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia - 2023/2024

 

Kierunek Położnictwo

Zajęcia praktyczne dla kierunku Położnictwo studia I stopnia - 2023/2024