E-dziekanat

E-dziekanat

 

 

Student ma obowiązek kontrolowania na bieżąco poprawności indywidualnych wpisów ocen w uczelnianym systemie informatycznym.
Wszelkie niezgodności wpisanych ocen z wcześniejszymi informacjami lub ustaleniami należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć danego semestru lub przeprowadzonego zaliczenia, a w przypadku oceny z zaliczenia całego modułu, w tym modułów kończących się egzaminem, w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.
Zastrzeżenia co do ocen wpisanych do uczelnianego systemu informatycznego należy zgłaszać bezpośrednio do nauczyciela akademickiego, który wystawił ocenę, a w wyjątkowych sytuacjach do pracownika właściwego Dziekanatu.