Koła naukowe

Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Członkowie kół mają też możliwość uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz zjazdach poświęconych tematyce działalności danego kół naukowych.

 

Koła naukowe