Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do zgłoszenia indywidualnej praktyki zawodowej:

1. Podanie do Opiekuna praktyk - praktyka indywidualnie organizowana

2. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

3. Wzór umowy (praktyka indywidualna) + karta weryfikacji doboru placówki + kryteria doboru zakładowego opiekuna praktyk

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej (drukować dwustronnie):

1 rok 1 semestr:

Praktyka zawodowa - Zarządzanie w pielęgniarstwie: 

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

4. Lista obecności

5. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie do wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa - Podstawowa opieka zdrowotna

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

4. Lista obecności

5. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie do wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej

 

2 rok 3 semestr:

Praktyka zawodowa - Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

4. Lista obecności

5. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie do wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa - Opieka onkologiczna

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

4. Lista obecności

5. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie do wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej