Konsultacje opiekuna praktyk

Konsultacje opiekuna praktyk

UCZELNIANY OPIEKUN PRAKTYK:

1) mgr Anna Czapulak-Jabłońska (opiekun na 4 i 5 roku)

e-mail: anna.czapulak@collegiumwitelona.pl 

2) mgr Arkadiusz Gdula (opiekun 1, 2 i 3 roku)

e-mail: arkadiusz.gdula@collegiumwitelona.pl

 

Konsultacje mgr Anna Czapulak-Jabłońska - uczelnianego opiekuna praktyk w roku akademickim 2023/2024 semestr letni:

1) 20.02.2024 - od 13.15 do 14.45 w A326

2) 26.04.2024 - od 15.15 do 16.45 w A326

3) 22.05.2024 - od 15.00 do 16.30 w A326

4) 29.05.2024 - od 15.00 do 16.30 w A326

5) 18.06.2024 - od 8.30 do 10.00 w A326

6) 03.09.2024 - od 8.30 do 11.30 w A326

7) 10.09.2024 - od 8.30 do 10.00 w A326

 

Konsultacje mgr Anna Czapulak-Jabłońska - uczelnianego opiekuna praktyk w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy:

1) 09.10.2023 - od 15.30 do 17.00 on-line; https://classroom.google.com/c/MjExODYxNDYyMjMx  ; hasło: vrutpgl

2) 27.11.2023 - od 15.00 do 16.30 w A326

3) 23.01.2024 - od 8.30 do 10.00 w A326

4) 30.01.2024 - od 8.30 do 10.00 w A326

 

Konsultacje mgr Arkadiusza Gduli - uczelnianego opiekuna praktyk w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy:

1) 13.10.2023 - od 8.15 do 9.45 w A6

2) 20.12.2023 - od 8.15 do 9.45 on-line; https://classroom.google.com/c/MjExODYxNDYyMjMx  ; hasło: vrutpgl

3) 9.11.2023 - od 17.00 do 18.30 on-line; https://classroom.google.com/c/MjExODYxNDYyMjMx  ; hasło: vrutpgl

4) 27.11.2023 - od 11.45 do 13.15 w A6

5) 30.11.2023 - od 8.00 do 10.00 w A6

6) 05.01.2024 - od 8.15 do 8.45 on-line; https://classroom.google.com/c/MjExODYxNDYyMjMx  ; hasło: vrutpgl

7) 22.01.2024 - od 8.15 do 10.00 w A6

8) 24.01.2024 - od 8.15 do 10.00 w A6