Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do zgłoszenia indywidualnej praktyki zawodowej:

1. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. Indywidualny harmonogram godzin praktyki zawodowej

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej (drukować dwustronnie):

1 rok 2 semestr

Praktyka asystencka:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

2 rok 3 semestr

Praktyka asystencka:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

2 rok 4 semestr

Wakacyjna praktyka z kinezyterapii:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

3 rok 5 semestr

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

4 rok 7 semestr

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

4 rok 8 semestr

Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna z zakresu fizjoterapii w chorobach wewnętrznych:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna z zakresu fizjoterapii w wieku rozwojowym:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

5 rok 9 semestr

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

 

5 rok 10 semestr

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu:

1. Program praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej